Header HQE

 

UNIT PERPUSTAKAAN

OBJEKTIF 

1. Menjadikan perpustakaan sebagai pusat sumber ilmu dan maklumat yang cemerlang kepada pengguna pelbagai kategori bagi tujuan perancangan kesihatan, perawatan, perubatan, dan penyelidikan.

2. Menjadikan perpustakaan sebagai tempat bacaan, rujukan, dan penyelidikan di dalam menggalakkan warga organisasi membaca bagi mewujudkan masyarakat yang berilmu dan berbudaya membaca.

3. Membina koleksi bahan bacaan dan maklumat yang berkualiti, lengkap, sistematik, dan terkini.

 

SKOP PERKHIDMATAN 

1. Memberikan perkhidmatan pinjaman dan rujukan, sumber pencarian maklumat dan penyelidikan, perkhidmatan OPAC melalui Sistem S-LIB, perkhidmatan komputer dan Internet, perkhidmatan pengimbas, perkhidmatan fotokopi, perkhidmatan bilik mesyuarat dan penjilidan bahan (jurnal perubatan).

2. Membantu dari segi penyediaan bahan dan maklumat berdasarkan sumber bahan bercetak mahupun bukan bercetak (Online) melalui Pangkalan data dilanggan oleh KKM dan pihak hospital (sekiranya ada).

 

VISI 

Menjadikan Perpustakaan sebuah pusat rujukan maklumat dalam bidang kesihatan dan perubatan klinikal yang cemerlang, terkini dan unggul bagi mewujudkan masyarakat Hospital Queen Elizabeth yang berbudaya ilmu dan kaya maklumat serta gemar membaca.

 

MISI 

Membantu organisasi dalam membina warga hospital yang kaya dengan maklumat dan seterusnya kaya dengan ilmu pengetahuan melalui pembacaan, pendedahan kemahiran kepada penggunaan bahan dan pencarian maklumat

Mempastikan perkhidmatan perpustakaan yang berkualiti, dinamik dan sistematik dalam mempertingkatkan prestasi institusi dengan mengadakan persekitaran yang selesa dan mesra sesuai dengan suasana pembelajaran dan penyelidikan.

 

PERKHIDMATAN

 PENDAFTARAN KEAHLIAN PERPUSTAKAAN

Pendaftaran keahlian perpustakaan adalah percuma. Kakitangan hospital perlu mengisi borang keahlian perpustakaan untuk menjadi ahli perpustakaan.

 

 PEMINJAMAN BUKU

Menyediakan peminjaman buku sebanyak 2 buah buku dalam masa 2 minggu bagi semua bahan perpustakaan . Jika buku lambat dikembalikan, setiap peminjam akan dikenakan denda 50 sen/ hari bagi setiap buku.

 

 PERKHIDMATAN RUJUKAN

Menyediakan perkhidmatan rujukan terutamanya koleksi Red Spot dan jurnal perubatan, Laporan Tahunan pelbagai Kementerian , Keratan akhbar (2010- sekarang), buku-buku Pengurusan dan buku cerita. 

 

 PORTAL VIRTUAL LIBRARY KKM

Unit Perpustakaan juga menyediakan maklumat Portal Virtual Library KKM. Kakitangan hospital perlu mendapatkan username dan katalaluan di Unit Perpustakaan sebelum pengaksesan penuh dilaksanakan. 

 

     PERKHIDMATAN KOMPUTER

Menyediakan 4 buah komputer untuk kegunaan Internet (Internet access). Perkhidmatan Komputer disediakan di Bilik Komputer Unit Perpustakaan.

 

 PERKHIDMATAN PENGIMBAS (Scanner)

Unit Perpustakaan menyediakan Perkhidmatan Pengimbas (Scanner) di Bilik Komputer Unit Perpustakaan.

 

 BILIK MESYUARAT

Unit Perpustakaan menyediakan sebuah bilik mesyuarat berkapasiti 10-20 orang untuk melaksanakan mesyuarat, taklimat, bengkel. Urusetia perlu memaklumkan kepada Unit Perpustakaan untuk penempahan awal.

 

PIAGAM PELANGGAN 

1. Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbangrasa, hormat, bersopan santun, jujur dan ikhlas.

2. Setiap pelanggan akan dilayan tidak lebih tujuh (7) minit bagi proses peminjaman dan pemulangan bahan perpustakaan.

3. Permohonan pencarian artikel akan diberikan maklumbalas dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan permohonan.

 

WAKTU OPERASI

Isnin-Jumaat : 07.30 pagi sehingga 05.00 petang

Sabtu, Ahad & Cuti Umum (Tutup)

Background Image

Header Color

:

Content Color

: