Header HQE

UNIT PERPUSTAKAAN

Di antara perkhidmatan yang disediakan di perpustakaan HQE adalah:

 • PEMINJAMAN BUKU

Menyediakan peminjaman buku sebanyak 2 buah buku dalam masa 2 minggu bagi Buku Rak Terbuka (Open shelf).
Jika buku lambat dikembalikan, setiap peminjam akan dikenakan denda 50 sen/ hari bagi setiap buku.

 • PERKHIDMATAN RUJUKAN

Menyediakan perkhidmatan rujukan terutamanya koleksi Red Spot dan jurnal perubatan, Laporan Tahunan pelbagai Kementerian , Keratan akhbar (2010- sekarang), buku-buku Pengurusan dan buku cerita.
Koleksi Red Spot ditanda dengan label berwarna merah.Koleksi Red Spot dibenarkan pinjam untuk semalam sahaja

 • PENDAFTARAN AKAUN PORTAL VIRTUAL LIBRARY

Unit Perpustakaan juga melaksanakan Pendaftaran Akaun kakitangan hospital ke Portal Virtual Library KKM.
Taklimat akan diberikan kepada kakitangan secara berkala kepada kakitangan hospital untuk mempromosikan dan mengoptimumkan kepenggunaan Portal Vlib KKM.

 • PERKHIDMATAN KOMPUTER

Menyediakan 4 buah komputer untuk kegunaan Internet (Internet access). Perkhidmatan Komputer disediakan di Bilik Komputer Unit Perpustakaan.

 • PERKHIDMATAN PENGIMBAS (Scanner)

Unit Perpustakaan menyediakan Perkhidmatan Pengimbas (Scanner) di Bilik Komputer Unit Perpustakaan.

 • BILIK MESYUARAT

Unit Perpustakaan menyediakan sebuah bilik mesyuarat berkapasiti 10-20 orang untuk melaksanakan mesyuarat, taklimat, bengkel. Urusetia perlu memaklumkan kepada Unit Perpustakaan untuk penempahan awal.

 

Visi

 • Untuk mempertingkatkan penggunaan perkhidmatan dari segi perolehan bahan-bahan di dalam bidang perubatan
 • Berperanan membantu organisasi induk dari segi penyediaan bahan terutama sekali yang berkaitan dengan maklumat perubatan serta perkhidmatan rujukan kepada pelanggannya
 • Sebagai sebuah pusat pengumpulan/ pencarian maklumat serta menjadikannya sebagai sebuah tempat rujukan di dalam bidang perubatan

 

Misi

Perpustakaan Hospital Queen Elizabeth akan menjadi sebuah pusat rujukan dan penyimpanan maklumat yang berkaitan di dalam bidang perubatan serta meningkatkan lagi kepakaran perubatan sejajar dengan matlamat Kementerian Kesihatan Malaysia untuk merealisasikan wawasannya.

 

Objektif

 • Mempertingkatkan penggunaan perkhidmatan dan bahan-bahan Perpustakaan
 • Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, dinamik dan sistematik
 • Mengendalikan dan mengemaskinikan segala koleksi dengan sempurna dan teratur

 

Piagam Pelanggan

 • Pendaftaran untuk menjadi ahli akan diproses dalam masa 10 minit
 • Tempoh peminjaman buku selama 2 minggu dari tarikh dipinjam
 • Pencarian artikel dalaman akan dilaksanakan selama 8 minit
 • Artikel luaran dengan menggunakan Sistem Pembekalan Penerbitan (SPP) akan dibuat selama seminggu. Jika artikel tidak boleh diperolehi, pelanggan akan terus dihubungi
 • Wang deposit ahli akan disimpan dengan selamat di mana ianya disimpan ke dalam Tabung Amanah

 

Kewajipan Pelanggan 

Pelanggan perlu memastikan tanda nama dipakai sepanjang berada di Unit Perpustakaan.

 

Peraturan Peminjaman & Pemulangan Buku

 • Pembayaran keahlian perlu dilakukan di Unit Hasil
 • 2 buah buku rak terbuka (Open-shelf) boleh dipinjam untuk tempoh 2 minggu
 • Denda kelewatan pemulangan buku ialah RM 0.50/hari, pembayaran mestilah secara tunai (cash)
 • Pembaharuan buku (Renewals) dibenarkan sebanyak 2 kali sahaja
 • Sekiranya buku yang dipinjam hilang, pengguna perlulah memberitahu pihak perpustakaan dengan secepat yang mungkin
 • Penggantian buku yang hilang boleh dilaksanakan samaada pengguna membeli sendiri / /dengan bantuan pihak perpustakaan (Sila berhubung dengan Pihak Perpustakaan)

 

Waktu Operasi


ISNIN-JUMAAT : 08.00 Pagi sehingga 05.00 Petang (Bermula 23 September 2013)
SABTU, AHAD & CUTI UMUM (TUTUP )

 

Yuran Keahlian

Professional (Gred 41- keatas) RM 50 
Sokongan (Gred 38- kebawah) RM 25 

Kakitangan perlu mengisi Borang Keahlian Perpustakaan dan membuat pembayaran di Kaunter Unit Hasil Sekiranya ahli perpustakaan berpindah ke tempat lain, bahan perpustakaan perlu dikembalikan sebelum wang deposit akan dipulangkan semula.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: