Header HQE

JABATAN RESPIRATORI

 

Pengenalan

Respiratory Medical Specialist

Jabatan Perubatan Respiratori, Hospital Queen Elizabeth, Sabah telah beroperasi pada 29 Jun 2005. Jabatan ini diketuai oleh Dr. Kunji Kannan A/L Sivaraman Kannan Pakar Perubatan Respiratori Jusa C (mulai 01 Nov 2011) dan dibantu oleh 2 orang Pakar Perubatan dan 3 orang pegawai perubatan bagi memastikan Jabatan Respiratori terus dapat memberikan perkhidmatan dan rawatan yang terbaik kepada pesakit. Jabatan Perubatan Respiratori meliputi Klinik Pakar Paru-Paru dan Wad Paru-Paru. Kedua-duanya terletak di Kompleks Perubatan C, Hill Side, Hospital Queen Elizabeth. Klinik Pakar Paru-Paru beroperasi di bangunannya sendiri pada tahun 2004, manakala Wad Paru-Paru beroperasi sepenunya di Hospital Queen Elizabeth pada September 2006.

 

Perkhidmatan

 

Antara perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Respiratori adalah seperti berikut:

i. Klinik Pakar Paru-Paru (Untuk Pesakit Luar)
ii. Wad Paru-Paru (Untuk Pesakit Dalam)
iii. Flexible Bronchoscopy
iv. Rigid Bronchoscopy
v. Pleuroscopy
vi. Perubatan Penyakit Tidur (Sleep Medicine)
vii. Non-Invasive Ventilation
viii. Pulmonary Physiology
ix. Penasihat Teknikal Kes-Kes Rumit Tibi
x. Lawatan Pakar ke Hospital Daerah

Background Image

Header Color

:

Content Color

: