Header HQE

UNIT TABUNG DARAH

 

Pengenalan

Unit Tabung Darah merangkumi Seksyen Perolehan Darah (procurement), Seksyen Penyaringan Darah , Seksyen Pemprosesan Komponen Darah dan Seksyen Keserasian Darah (crossmatching).

Perolehan Darah:

Seksyen ini terdiri daripada Pegawai Perubatan, Pegawai Seranta, Jururawat dan Penolong Pegawai Perubatan. Masa Unit Tabung Darah buka untuk orang awam menderma darah adalah seperti berikut:
Isnin-Jumaat: 8.00 pagi - 8.00 malam
Sabtu : 9.00 pagi -1.00 petang

Bagi kempen derma darah bergerak (mobile) pula, ia akan dijalankan pada Hari Ahad dan Hari Kelepasan Am mengikut kesesuaian penganjur. Selain daripada pendermaan darah utuh (whole blood), penderma darah secara tetap adalah digalakkan untuk menjadi penderma aferesis. Proses aferesis ini hanya dijalankan dalam Unit Tabung Darah di mana prosedurnya mengambil masa lebih kurang satu jam demi mendapatkan platelet.

Penyaringan Darah:
Seksyen ini terdiri daripada Pegawai Sains dan Juruteknologi Makmal Perubatan (JTMP) Ujian saringan Hepatitis B, Hepatitis C, HIV dan sifilis dilakukan untuk semua kutipan darah Hospital Queen Elizabeth dan 13 buah hospital daerah kawasan Pantai Barat dan Pedalaman Sabah. Pemprosesan Komponen Darah: Seksyen ini terdiri daripada JTMP dan memproses darah utuh (whole blood) kepada sel merah padat (packed cells), platelet, plasma sejuk beku (fresh frozen plasma) dan cryoprecipitate.

Keserasian Darah:
Seksyen ini terdiri daripaa JTMP dan melakukan ujian keserasian darah untuk memastikan darah penderma adalah compatible dengan darah pesakit sebelum transfusi darah.

 

Visi

Menyediakan perkhidmatan transfusi yang cekap, tepat dan berinovasi berlandaskan sistem kualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan.

 

Misi

Perkhidmatan transfusi akan menjadi satu perkhidmatan yang cemerlang menggunakan teknologi yang sesuai, terkini dengan anggota yang berilmu, berjiwa murni, peka terhadap keperluan pelanggan berteraskan budaya kualiti dan kerja berpasukan serta profesionalisma demi kecemerlangan rawatan pesakit.

 

Objektif

  • Menggalakkan pendermaan darah secara sukarela di kalangan masyarakat.
  • Memastikan bekalan darah cukup untuk kegunaan pesakit.
  • Membekal darah dan komponen darah dengan berkesan dan selamat kepada pesakit.

 

Piagam Pelanggan

  • Setiap penderma akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbang rasa, bersopan santun dan ikhlas.
  • Pendaftaran, pemeriksaan darah, kaunseling dan pengambilan darah dilakukan dalam masa 45 minit.
  • Setiap penderma darah (warganegara Malaysia sahaja) akan mendapat keistimewaan rawatan hospital kerajaan mengikut kekerapan menderma.
  • Setiap ujian segera permintaan darah daripada wad/ hospital swasta akan dilakukan dalam masa 45 minit.
  • Setiap penderma yang bermasalah akan dihubungi untuk rawatan selanjutnya.
  • Semua keputusan ujian saringan terhadap penderma adalah SULIT.

 

Skop Perkhidmatan

Unit Tabung Darah terdiri daripada bahagian Perolehan Darah, Mikrobiologi Transfusi, Pemprosesan Komponen, Inventori dan Imunohematologi. Skop perkhidmatan bagi setiap bahagian adalah seperti berikut:

Bahagian Perolehan Darah Bahagian ini bertanggungjawab mencari sumber bekalan darah, membuat promosi kepada orang awam dan mengadakan kempen derma darah. Kempen derma darah diadakan di pusat (UTD HQE yang bersebelahan dengan Jabatan Kecemasan HQE) dan di luar pusat (kempen derma darah bergerak). Masa operasi perkhidmatan derma darah di pusat adalah 8.00 pagi hingga 8.00 malam pada hari bekerja dan 9.00 pagi hingga 1.00 petang pada hari Sabtu. Perkhidmatan derma darah di pusat ditutup pada hari kelepasan am kecuali hari perayaan dan bila bekalan stok darah menjadi kritikal.
UTD juga bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta dalam menganjurkan kempen derma darah bergerak di luar pusat. Aktiviti kempen derma darah bergerak diadakan setiap hari termasuk hari kelepasan am.
Pendermaan darah boleh dibuat dalam bentuk whole blood dan apheresis. Penderma darah tetap digalakkan untuk membuat pendermaan apheresis dan proses ini hanya dijalankan di pusat dengan peralatan yang mengambil masa 1 jam.


Bahagian Mikrobiologi Transfusi Bahagian ini berperanan sebagai pusat saringan penderma darah bagi unit darah yang dikutip oleh hospital kerajaan di kawasan pantai barat Negeri Sabah. Perkhidmatan ujian saringan yang ditawarkan adalah VDRL, TPPA (ujian pengesahan VDRL), HIV, Hepatitis B dan Hepatitis C. UTD juga mengambil bahagian secara aktif dalam program kebangsaan sistem maklumat penderma darah reaktif (SUKUSA) bagi memastikan produk darah yang selamat dibekalkan kepada pesakit.


Bahagian Pemprosesan Komponen Bahagian ini memproses darah dalam bentuk whole blood kepada komponen-komponen seperti packed red cells, platelet concentrate (random), fresh frozen plasma, cryoprecipitate dan cryosupernatant. Di samping itu, leukodepleted red cells juga disediakan atas permintaan dan keperluan semasa. Bahagian ini bertanggungjawab menerima bekalan darah dari pusat kutipan lain dan membekal kepada hospital-hospital lain di Negeri Sabah.
Bahagian ini juga bertanggungjawab memantau indikator-indikator proses dari kutipan darah sehingga pembekalan produk darah bagi menjamin keselamatan pesakit. Ujian-ujian kawalan kualiti yang berkala juga dijalankan ke atas produk darah yang dikutip dan diproses berdasarkan kepada piawai kualiti antarabangsa.


Bahagian Inventori Bahagian ini menjalankan tugas-tugas memantau dan mengawal stok produk darah. Di samping itu, ia juga bertindak sebagai pusat pengumpulan maklumat statistik bagi semua pusat kutipan darah di Negeri Sabah.


Bahagian Immunohematologi Bahagian ini merupakan makmal yang menawarkan perkhidmatan ujian-ujian immunohematologi dan pembekalan produk darah yang diperlukan oleh pesakit. Perkhidmatan ujian yang ditawarkan adalah seperti blood grouping, direct antiglobulin (direct Coombs') test, indirect antiglobulin (indirect Coombs') test, antibody screening & identification, red cell phenotyping, compatibility test (crossmatch).
Selain daripada ujian tersebut, bahagian ini juga menjalankan penyiasatan reaksi transfusi pesakit. Unit ini juga mengumpul maklumat penggunaan darah dan memantau aktiviti-aktiviti transfusi darah di dalam HQE.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: