Header HQE

UNIT TATATERTIB

Unit Tatatertib mempunyai kekuatan seramai satu (1) Pegawai Tadbir Diplomatik dan tiga (3) orang Pembantu Tadbir (P/O). Berikut ialah tanggungjawab Unit Tatatertib HQE:

 1. Memproses tindakan tatatertib mengikut mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai
 2. Memantau dan menyediakan laporan Keterhutangan Kewangan Yang Serius
 3. Membantu pegawai lantikan baru mengisytiharkan harta serta memproses dan memastikan setiap kakitangan
      hospital mengisytiharkan harta setiap lima (5) tahun sekali tertakluk kepada keadaan semasa dan setiap kali
      terima harta tambahan / mansuh
 4. Mengurus kes gangguan seksual di bawah Peraturan 4(A).
 5. Mengurus kes penyalahgunaan dadah di bawah Peraturan 7
 6. Mengurus permohonan pekerjaan luar di bawah Peraturan 5.
 7. Memproses penubuhan lembaga perubatan kakitangan HQE
 8. Mengurus dan memantau pegawai yang berprestasi rendah dan bermasalah
 9. Urusetia kepada Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN), HQE.
 10. Urusetia Urusetia Jawatankuasa Integriti Tadbir Urus (JITU), Perisytiharan harta, Mesyuarat Lembaga Tatatertib
        dan Mesyuarat Pegawai-Pegawai Bermasalah.
 11. Urusetia Jawatankuasa Siasatan Dalaman Hospital.

 

DIREKTORI UNIT TATATERTIB

NAMA JAWATAN EXT
LAU YIN THENG KETUA UNIT TATATERTIB / PEGAWAI TADBIR DIPLOMATIK KANAN 7303
BETTY JOLUMAS PEMBANTU TADBIR (P/O) 7318
CLEMENTINA GREGORY PEMBANTU TADBIR (P/O) 7215
NORLAILY YANA BINTI SABTU PEMBANTU TADBIR (P/O) 7752

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: